Zaloguj się Zarejestruj się

Wzorce ras one

Owczarek niemiecki krótkowłosy

Owczarki i inne psy pasterskie, z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła

Wszystko o rasie: Owczarek niemiecki krótkowłosy

Kraj pochodzenia: Niemcy
Rozmiar: Duże psy
Rasa psów wg FCI: Owczarki i inne psy pasterskie, z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła
Zastosowanie:
  • Psy pasterskie
  • Psy mundurowe
  • Psy stróżujące
  • Psy rodzinne

Wzorzec FCI nr 166 23.12.2010/EN


OWCZAREK NIEMIECKI
(Deutscher Schäferhund - German Shepherd Dog)
Kraj pochodzenia: Niemcy
Data publikacji obowiązującego wzorca: 11.08.2010
Użytkowanie: Wszechstronny pies użytkowy, pasterski i służbowy.
Klasyfikacja FCI: Grupa 1 - Psy pasterskie i zaganiające.
Sekcja 1 - Psy pasterskie.
Próby pracy wymagane.
odmiana krótkowłosa (Stockhaar)
odmiana długowłosa (Langstockhaar)

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY:
Zgodnie z oficjalną dokumentacją Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.
(Stowarzyszenie Owczarka Niemieckiego, w skrócie „SV”), z siedzibą w Augsburgu,
w Niemczech, członek Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH),
jest depozytariuszem wzorca owczarka niemieckiego. Wzorzec ten, powstały na
podstawie propozycji, których autorami byli A.Meyer i Max von Stephanitz,
przyjęty został na pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym SV we Frankfurcie nad
Menem 20 września 1899 roku. Kolejne zmiany wprowadzone zostały na
6 Zgromadzeniu 28 lipca 1901 roku, 23 Zgromadzeniu 17 września 1909 roku w
Kolonii, posiedzeniu Komitetu Wykonawczego (Zarządu) i Komitetu
Doradczego w Wiesbaden 5 września 1930 roku, oraz na posiedzeniu Komisji
Hodowlanej i Komitetu Wykonawczego 25 marca 1961. Wszystkie te zmiany
zaakceptowane zostały na zjeździe Światowej Unii Klubów Owczarka
Niemieckiego (WUSV) 30 sierpnia 1976 roku.
Dodatkowe zmiany wprowadzone zostały na mocy delegacji ustawowej poprzez
Komitet Wykonawczy i Komitet Doradczy w dniach 23 i 24 marca 1991 roku
i na mocy Konwencji Federalnej w dniach 25 maja 1997 oraz 31 maja i 1 czerwca
2008.
Planowa hodowla owczarka niemieckiego rozpoczęła się w roku 1899, po
utworzeniu SV, przy wykorzystaniu rozmaitych istniejących wówczas psów
owczarskich ze Środkowych i Południowych Niemiec; jej celem było uzyskanie
doskonałego psa użytkowego. Dlatego już pierwszy wzorzec opisywał nie tylko
wygląd, ale i cechy użytkowe psa.
WRAŻENIE OGÓLNE:
Owczarek niemiecki jest psem średniej wielkości, o nieco wydłużonej, lecz
zwartej sylwetce, dobrze umięśnionym i suchym.
WAŻNE PROPORCJE:
Wysokość w kłębie: pies - 60 do 65 cm, suka - 55 do 60 cm.
Długość tułowia jest o 10 – 17% większa od wysokości w kłębie.
CHARAKTER:
Owczarek niemiecki musi być zrównoważony, pewny siebie, oddany
właścicielowi, łagodny(o ile nie zostanie sprowokowany), czujny i łatwy do
wyszkolenia. Cechy te, połączone z odwagą, ciętością i twardością charakteru
czynią z niego dobrego psa do towarzystwa, obrońcę, stróża, psa policyjnego
i pasterskiego.
GŁOWA:
Klinowata, proporcjonalna do tułowia. Jej długość wynosi około 40% wysokości
w kłębie. Jest sucha i umiarkowanie szeroka między uszami; nie może być ani
3
ciężka, ani zbyt długa. Czoło, oglądane z przodu i z boku, jest tylko trochę
zaokrąglone, bruzda czołowa jest nieznaczna lub zupełnie niewidoczna.
Mózgoczaszka i trzewioczaszka tej samej długości. Szerokość mózgoczaszki
mniej więcej równa jej długości, oglądana z góry mózgoczaszka zwężą się
równomiernie w kierunku kufy. Stop łagodny, a nie ostro zaznaczony .
Kufa klinowata, szczęki mocne, grzbiet nosa prosty; niepożądany wygarbiony
ani wklęsły. Wargi suche, przylegające, ciemne.
NOS:
Zawsze czarny.
UZĘBIENIE:
Mocne, zdrowe i kompletne – 42 zęby zgodnie z wzorem zębowym. Zgryz
nożycowy, to znaczy siekacze górnej szczęki znajdują się ciasno przed
siekaczami żuchwy. Zgryz cęgowy, przodozgryz i tyłozgryz są wadliwe. Wadą
jest także ustawienie siekaczy w linii prostej i duże odstępy między zębami.
Kości szczęk dobrze rozwinięte, zęby głęboko osadzone w szczękach.
OCZY:
Średniej wielkości, kształtu migdała, trochę skośnie ustawione, nie wyłupiaste,
możliwie jak najciemniejsze. Oczy jasne, o przeszywającym spojrzeniu
niepożądane, gdyż zmieniają wyraz psa.
USZY:
Średniej wielkości, stojące, spiczasto zakończone, skierowane małżowinami do
przodu i równolegle wobec siebie, mogą być tak ruchu, jak w spoczynku
położone płasko do tyłu. Uszy załamane na końcach lub obwisłe są wadliwe.
SZYJA:
Mocna, dobrze umięśniona, bez podgardla. Ustawiona pod kątem około 45 stopni
w stosunku do linii grzbietu.
TUŁÓW:
Linia górna płynnie przebiega od nasady szyi przez długi i wysoki kłąb i prosty
grzbiet do lekko opadającego zadu. Grzbiet średniej długości, mocny, prosty
i dobrze umięśniony. Lędźwie krótkie, szerokie, mocne, dobrze umięśnione. Zad
długi i lekko opadający, pod kątem około 23 stopni do poziomu, płynnie
przechodzi w nasadę ogona.
Klatka piersiowa umiarkowanie szeroka, mostek długi i wyraźny. Głębokość
klatki piersiowej wynosi 45 do 48% wysokości w kłębie.
Żebra umiarkowanie wysklepione. Wadliwe są zarówno klatka beczkowata, jak
i płaska.
4
OGON:
Sięga co najmniej do stawu skokowego, ale nie dalej niż do połowy długości
śródstopia. Noszony szablasto, w ruchu i przy pobudzeniu może być wzniesiony
wyżej, ale nie powyżej linii grzbietu. Sierść na spodniej stronie ogona nieco
dłuższa. Jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, mające na celu korekcje ogona, są
zabronione.
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie: Oglądane z każdej strony proste, widziane z przodu –
idealnie równolegle.
Łopatka i ramię: Jednakowej długości, mocno związane z tułowiem potężnymi
mięśniami. Kąt w stawie barowym wynosi ok. 90 stopni (idealnie),
w praktyce do 110 stopni.
Łokcie: Nie mogą być wykręcone na zewnątrz, ani do wewnątrz, tak w postawie,
jak i w ruchu, ani podstawione pod tułowiem
Podramię: Proste, suche, dobrze umięśnione, równoległe jedno wobec drugiego.
Śródręcze: Jego długość wynosi około 1/3 długości podramienia; jest nachylone
względem niego pod kątem 20 do 22 stopni. Śródręcze zbyt skośnie
ustawione (ponad 22 stopnie) lub zbyt pionowe (mniej niż 20 stopni) jest
wadliwe, ponieważ zmniejsza wytrzymałość.
Łapy: Zaokrąglone, zwarte i dobrze wysklepione, opuszki mocne, niepopękane,
pazury mocne i ciemne.
Kończyny tylne: Trochę odstawione do tyłu, oglądane z tyłu – równolegle
względem siebie.
Udo i podudzie: Mniej więcej tej samej długości, tworzą kąt około 120 stopni;
kończyny mocne i dobrze umięśnione.
Staw skokowy: Mocny i wyraźny.
Śródstopie: Pionowe.
Łapy: Zwarte, lekko wypukłe, opuszki twarde i ciemne, pazury mocne, ciemne
i wysklepione.
RUCH:
Owczarek niemiecki porusza się kłusem, a odpowiednia długość kończyn
i harmonijne kątowanie pozwala na dobry wykrok kończyn przednich i daleki
zasięg kończyn tylnych, przy zachowaniu pewnej linii grzbietu. Niewskazane jest
zbyt głębokie kątowanie kończyn tylnych, bo zmniejsza ono wytrzymałość
i stabilność ruchu. Prawidłowo zbudowany i kątowany owczarek porusza się
przestrzennym, wydajnym i niskim kłusem, który wydaje się niezmordowany.
W ruchu głowa jest wysunięta ku przodowi, ogon lekko wzniesiony, a linia górna
powinna bez większych zaburzeń przebiegać płynnie od końców uszu aż do
końca ogona.
5
SKÓRA:
Niezbyt ściśle przylegająca, ale bez fałd.
SZATA:
Sierść: Owczarki niemieckie hodowane są w dwóch odmianach – krótkowłosej
i długowłosej, w każdym przypadku z podszerstkiem.
Odmiana krótkowłosa (Stockhaar): włos okrywowy bardzo gęsty, nadzwyczaj
twardy i przylegający. Na głowie, uszach, przednich stronach kończyn
i łapach włos krótki. Nieco dłuższy i bardziej obfity na szyi, tylnych
stronach kończyn przednich powyżej nadgarstka; na tylnych stronach ud
tworzy umiarkowanie obfite portki.
Odmiana długowłosa (Langstockhaar): Włos okrywowy dłuższy, miękki,
nieprzylegający, dłuższy włos na uszach i kończynach, obfite portki,
obficie owłosiony ogon, z wiszącym włosem. Na głowie, wewnątrz uszu,
na przednich stronach kończyn i łapach włos krótki. Dłuższy i bardziej
obfity na szyi, niemalże tworzy kryzę. Pióra na tylnych stronach kończyn
przednich do nadgarstka, wyraźne portki na tylnych stronach ud.
Maść: Czarna z podpalaniem w odcieniu czerwonawym, płowym, żółtym lub
jasnoszarym. Jednolicie czarna lub szara, śniada, czaprakowa - z maską.
Mała, nierzucająca się w oczy, biała plamka na piersi i jaśniejsza maść na
wewnętrznej stronie nóg dopuszczalne, ale niepożądane. Nos zawsze
czarny, bez względu na umaszczenie. Brak maski, bardzo jasne oczy,
jasne lub białe znaczenia na piersi i wewnętrznej stronie nóg, jasne pazury
lub rudy koniec ogona należy oceniać jako niedostatki pigmentacji.
Podszerstek w odcieniu jasnoszarym.
Niedopuszczalna maść biała.
WYMIARY:
PSY: Wysokość w kłębie 60 do 65 cm, waga 30 do 40 kg.
SUKI: Wysokość w kłębie 55 do 60 cm, waga 22 do 32 kg.
WADY:
Wszelkie odchylenia od podanego wzorca powinny być uznane za wady
i oceniane w zależności od stopnia nasilenia.
WADY DUŻE:
• Wszelkie odchylenia od wzorca, mające znaczny wpływ na użytkowość psa.
• Uszy nisko osadzone, miękkie, nie dość sztywne, załamane.
• Znaczne braki pigmentacji.
• Wyraźne zaburzenia harmonii budowy.
6
WADY UZĘBIENIA:
• Braki zębowe, które nie są wadami dyskwalifikującymi.
• Wszelkie odchylenia od nożycowego zgryzu, które nie są wadami
dyskwalifikującymi.
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:
• Lękliwość, gryzienie ze strachu.
• Stwierdzenie dysplazji w stopniu ciężkim.
• Wnętrostwo jedno- lub obustronne, niedostatecznie rozwinięte
lub niejednakowe jądra.
• Ślady korekcji uszu lub ogona.
• Wyraźne wady budowy.
• Braki zębowe: brak jednego przedtrzonowca P3 i jeszcze jednego zęba,
brak kła, przedtrzonowca P4, trzonowca M1 lub M2, brak 3 lub więcej
jakichkolwiek zębów.
• Zgryz: tyłozgryz większy niż 2 mm, przodozgryz, wszystkie siekacze w zgryzie
cęgowym.
• Wysokość o więcej niż 1 cm powyżej lub poniżej wzorcowej.
• Albinizm
• Maść biała (także z czarnymi pazurami i nosem.)
• Długi, prosty włos okrywowy pozbawiony podszerstka.
• Włos długi (wyraźnie długi włos okrywowy, pozbawiony podszerstka,
rozdzielający się na grzbiecie i formujący obfite kępki wewnątrz uszu,
obfite pióra na tylnych stronach kończyn oraz na ogonie).

Losowe ogłoszenia rasy Owczarek niemiecki krótkowłosy dodane w naszym serwisie: